ideacc.pl

ideacc.pl – biznes, finanse, praca

zwolnienie pracownika
Praca

Zwolnienie pracownika – kiedy możesz zwalniać lub zostać zwolniony?

Zwolnienie pracownika jest dla wielu pracodawców trudną decyzją. Jest to szczególnie niekomfortowa sytuacja, gdy zwolnienie nie jest spowodowane złą jakością wykonywanej pracy, a jej powodem jest na przykład konieczność redukcji etatów w firmie, która zmaga się z kryzysem finansowym. O czy należy pamiętać, zwalniając pracownika i co należy się nam, gdy sami jesteśmy zwalniani?

Zwolnienie pracownika – przyczyny i motywacje

Z punktu widzenia pracodawcy, zwolnienie pracownika to trudna, choć czasem konieczna decyzja. Bez względu na to, w jaki sposób zapada i jak jest mu przekazywana, każdy pracownik ma prawo wiedzieć, jaka jest przyczyna jego zwolnienia lub co motywuję jego pracodawcę do podjęcia takiej decyzji. Redukcja etatów, zwłaszcza w dużych firmach zatrudniających sporą liczbę pracowników, jest czymś, co może się zdarzyć. Duże korporacje mogą czasem sprawiać wrażenie, że są gwarancją stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia. Niemniej jednak każdej, nawet najlepiej prosperującej firmie może zdarzyć się sytuacja, w której będzie musiała ona pozbawić tego poczucia części swoich pracowników. Zupełnie inną sytuacją są zwolnienia dyscyplinarne, do których dochodzi wskutek poważnych nadużyć bądź przewinień pracownika. Dla pracodawcy decyzja o zwolnieniu dyscyplinarnym jest równie trudna, ale zazwyczaj są to pojedyncze sytuacje, do których nie dochodzi zbyt często.

Jak poinformować pracownika o zwolnieniu?

Pracownikowi, którego czeka zwolnienie ze stanowiska, należy się wcześniejsze uprzedzenie o podjętej decyzji. Wynika to przede wszystkim z przepisów prawa, ale z drugiej strony jest przejawem zwykłej, ludzkiej przyzwoitości. Pracodawca, który postanawia zwolnić pracownika z dnia na dzień, nie informując go o tym, nie tylko naraża się na konsekwencje prawne, ale traci poważanie i wiarygodność wśród innych pracowników i partnerów zawodowych.

Jakie świadczenia należą się zwolnionemu pracownikowi?

Świadczenia, które przysługują zwolnionym pracownikom uzależnione są przede wszystkim od tego, z jakiego powodu dochodzi do ich dymisji. Pracownik, który traci pracę dyscyplinarnie wskutek złamania przepisów prawa, nie może liczyć na jakiekolwiek świadczenia z tego tytułu. Sytuacja jest zupełnie inna w przypadku osób, których odejście z pracy spowodowane jest likwidacją firmy czy redukcją etatów. Taki pracownik z reguły otrzymuje odprawę, która jest równowartością, która stanowi pewnego rodzaju rekompensatę. Wysokość takie odprawy jest uzależniona od wielu czynników takich jak dotychczasowa pensja czy zajmowane stanowisko.

Czy pracownik może podważyć decyzję o jego zwolnieniu ze stanowiska?

Każdy pracownik, który uważa, że jego zwolnienie jest bezpodstawne lub niezgodne z prawem, może ubiegać się o przywrócenie na stanowisko, bądź inną formę rekompensaty. Zwolnienie pracownika jest bowiem procesem, który składa się z pewnych procedur. Nieposzanowanie tych procedur przez pracodawcę może nieść za sobą daleko idące konsekwencje prawne, a także narazić go na karę pieniężną.