ideacc.pl

ideacc.pl – biznes, finanse, praca

administracja
Biznes

Gdzie można znaleźć zatrudnienie po administracji skarbowej?

Osoby, które ukończyły studia na kierunku administracja skarbowa, są doskonale przygotowani do pracy w komórkach administracyjnych dowolnego podmiotu gospodarczego, mogą również poszukiwać zatrudnienia w organach administracji skarbowej. Wielu absolwentów na kierunku administracja Bielsko Biała znajduje również zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.

Jakie umiejętności uzyskuje absolwent administracji skarbowej?

Studia administracja skarbowa pozwala absolwentom na uzyskanie szerokiego zakresu wiedzy umożliwiającego zajmowanie między innymi kierowniczych stanowisk w służbie cywilnej czy samodzielnego wykonywania prac administracyjnych w ramach funkcjonowania struktury rządowej, samorządowej, instytucji pozarządowych czy działania placówek kulturalnych. Możliwości zatrudnienia po ukończeniu administracji skarbowej są bardzo duże, obejmują nie tylko firmy działające na terenie Polski, ale i w UE, co jest możliwe między innymi dzięki przynależności naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.

Absolwenci administracji skarbowej mają wiedzę z ogólnego prawa podatkowego, zarówno obowiązującego w Polsce, jak i w pozostałych krajach członkowskich UE. Dzięki swojej wiedzy doskonale będą wiedzieli, jak przedstawia się opodatkowanie osób fizycznych, osób prawnych, spółek kapitałowych, instrumentów podatkowych czy rolnictwa. W czasie trwania studiów studentom przekazywana jest również wiedza dotycząca rachunkowości budżetowej, zasad przygotowywania projektów UE czy podstawowych zasad związanych z prawem karnym skarbowym.

Absolwenci tego kierunku doskonale znają wszystkie zagadnienia związane z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, nieobca jest im również wiedza dotycząca dyscypliny finansów publicznych.

Gdzie szukać zatrudnienia będąc absolwentem administracji skarbowej?

Absolwenci studiów na kierunku administracji skarbowej mają sporo możliwości znalezienia zatrudnienia. Osoby po takich studiach chętnie przyjmowane są przede wszystkim w:

  • organach Krajowej Administracji Państwowej,
  • kancelariach prawniczych i podatkowych,
  • firmach doradczych,
  • korporacjach finansowych (zarówno tych działających na rynku krajowym, jak i międzynarodowym),
  • biurach rachunkowych,
  • urzędach miast, gmin oraz województw,
  • starostwach powiatowych,
  • urzędach administracji rządowej,
  • organach nadzoru i kontroli.

Znajomość zagadnień, z którymi student administracji skarbowej spotkał się na swojej drodze kształcenia, często przydają się również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.