ideacc.pl

ideacc.pl – biznes, finanse, praca

kiedy zwrot podatku
Finanse

Rozliczenie PIT – kiedy zwrot podatku?

Początek roku to zawsze początek okresu zmartwień, związanych z podatkami. Każdy bowiem ma obowiązek złożyć swoje zeznanie podatkowe, w którym opisuje wszystkie zdobyte w poprzednim roku dochody i rozlicza zapłacony podatek. W wielu przypadkach może to prowadzić do odzyskania całkiem dużej kwoty pieniędzy.

Kto otrzyma zwrot podatku?

Nie każdy wie kiedy zwrot podatku jest możliwy i jak sprawdzić, czy będzie się mieć szansę na odzyskanie części zapłaconych podatków. Jednakże przepisy polskie są na ten temat bardzo jasne. Zwrot podatku występuje w każdym przypadku, w którym wystąpiła nadpłata. Oznacza to, że standardowo pobierane podatki z uzyskanych dochodów były wyższe niż to, co powinien płacić dany obywatel. Na wysokość kwoty podatku jaką ktoś powinien płacić wpływają także różnego rodzaju ulgi oraz odliczenia. Ulgi te wynikają zazwyczaj z indywidualnej sytuacji materialnej w rodzinie. Dostępna jest między innymi ulga rehabilitacyjna, ulga prorodzinna, a także ulga abolicyjna. Z kolei studenci do 26 roku życia nie muszą płacić podatku wcale. Zatem jeżeli wykonywali jakąkolwiek pracę i z ich comiesięcznych wypłat pobierany był podatek, mogą oczekiwać jego pełnego zwrotu. Dla pozostałych osób, istotną kwotą jest pełna suma uzyskanych dochodów, od której zależy próg podatkowy jaki ich obowiązuje. Istnieje też kwota wolna od podatku, która dotyczy osób uzyskujących bardzo niskie przychody w trakcie roku. Jeżeli zarobki nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, pobrany podatek także musi być zwrócony przez skarbówkę.

Kiedy można liczyć na zwrot podatku?

Z reguły im szybciej ktoś wyśle swoje zeznanie podatkowe, tym szybciej może oczekiwać zwrotu podatku. W przypadku typowego rozliczenia PIT, oznacza to że pieniądze mogą pojawić się na koncie już w lutym. Wiele jednak zależy od pracodawcy, ponieważ ma on obowiązek wysłać PIT 11 do odpowiedniego urzędu skarbowego do 1 marca.
Zwrot podatku odbędzie się szybciej, jeżeli ktoś korzysta z narzędzia dostępnego w ramach e-Urzędu Skarbowego. Pozwala ono na wykonanie rozliczenia PIT, jego wysłanie, a także bardzo szybką akceptację przez system. Choć wiele osób wciąż woli podążać za tradycją i załatwiać wszystkie sprawy z rozliczeniem podatku w urzędzie, jest to jednak metoda, która oznacza dłuższy okres oczekiwania. Według prawa Urząd Skarbowy ma od 30 do 90 dni na wysłanie zwrotu podatku. Czas ten może się dodatkowo wydłużać jeżeli po złożeniu zeznania konieczne jest wykonanie jego korekty. Jednakże nawet w przypadku konieczności nałożenia poprawek do PITu, gdy korzysta się z systemu e-Urząd Skarbowy, zwrot podatku trafia na konto znacznie szybciej. Rozliczając się przez Internet, maksymalny czas oczekiwania to zawsze 45 dni, choć w praktyce zazwyczaj sprawa ta jest załatwiana znacznie szybciej.
Jak zatem widać, to kiedy zwrot podatku trafi na konto jest sprawą, która zależy od wielu czynników. Jeżeli jednak komuś zależy na jak najszybszym zwrocie to na pewno powinien załatwić swoje zeznanie podatkowe przez Internet.