ideacc.pl

ideacc.pl – biznes, finanse, praca

dofinansowanie na firmę
Biznes

Dofinansowanie na firmę dla osób niepełnosprawnych

Jesteś osobą, która posiada stopień niepełnosprawności? Z powodu niepełnosprawności nie możesz znaleźć zatrudnienia odpowiedniego do twoich oczekiwań i kwalifikacji? A może pragniesz pracować na własny rachunek i być szefem dla samego siebie? Z realizacją twoich marzeń o własnej firmie przychodzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON. Na jakie dofinansowanie związane z działalnością gospodarczą może osoba niepełnosprawna liczyć? PFRON oferuje dwa rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Osoba niepełnosprawna, która ma pomysł na swój własny biznes, może liczyć na bezzwrotne wsparcie ze środków PFRON. Nie jest to jednak wsparcie dla wszystkich. By uzyskać dofinansowanie na firmę należy spełniać dwa kryteria: legitymować się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu co najmniej lekkim oraz być zarejestrowaną osobą bezrobotną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Mimo, że wsparcie pochodzi ze środków PFRON, to obsługą wniosku zajmuje się PUP. Wysokość wsparcia jaką może beneficjent uzyskać to do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia lub od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od pomysłu na biznes, stopnia jego powodzenia i kosztów jakie trzeba ponieść by móc z biznesem ruszyć. Jak już zostało wspomniane, środki te są bezzwrotne, pod warunkiem, że firma będzie działać i nie zostanie zamknięta przez okres co najmniej
12 miesięcy w przypadku wsparcia w mniejszej wysokości lub przez okres co najmniej 24 miesięcy w przypadku dofinansowania w wyższej wysokości.

Refundacja składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
Osoba niepełnosprawna, która prowadzi już swoją działalność gospodarczą, PFRON oferuje wsparcie w refundacji składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. By skorzystać z refundacji należy opłacać składki w ustawowym terminie oraz co miesiąc składać wniosek online o refundację. Wysokość refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, jakim legitymuje się przedsiębiorca. Osoba posiadająca znaczny stopnień niepełnosprawności może zyskać dofinansowanie w wysokości 100% opłacanych składek. Przedsiębiorca, który posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności może otrzymać refundację w wysokości 60% opłacanych składek. Właściciel firmy, który ma lekki stopień niepełnosprawności może liczyć na refundację składek w wysokości 30%. Refundacja wypłacana jest na konto bankowe właściciela firmy.

Przeczytaj więcej na promnice.com.pl