ideacc.pl

ideacc.pl – biznes, finanse, praca

Ryczałt ewidencjonowany w 2022
Finanse

Ryczałt ewidencjonowany w 2022 – sprawdź, jakie stawki obowiązują

Polski Ład, który wprowadził zmiany w przepisach podatkowych objął również ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejszą jej modyfikacją jest stosowanie określonej podstawy do ustalania składki zdrowotnej w zależności od progu przychodów, a także zmiana definicji wolnego zawodu i obniżenie niektórych stawek ryczałtu. Jakie stawki obowiązują w 2022 roku? Podpowiadamy.

Stawki ryczałtu w 2022 roku

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochód z działalności, mają do wyboru kilka form opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt ewidencjonowany. Różni się on od podatku liniowego i skali podatkowej tym, że płaci się go od osiągniętych przychodów, nie uwzględniając kosztów podatkowych. 

Obecnie stawki ryczałtu wynoszą: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2% i są one uzależniane od rodzaju działalności. Aby dowiedzieć się którą stawkę należy zastosować w danej firmie, należy sięgnąć do ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Najczęściej z tej formy opodatkowania korzystają osoby wykonujące wolne zawody, czyli lekarze, pielęgniarki, radcy prawni, inżynierowie budownictwa, architekci, księgowi, doradcy podatkowi itp. 

Ustalanie składki zdrowotnej

Osoby, które w 2022 roku zdecydowały się na opodatkowanie w formie ryczałtu, składkę zdrowotną powinny ustalać na podstawie osiąganego przez siebie przychodu. Jeśli roczny przychód jest mniejszy niż 60 000 zł, wówczas składka zdrowotna wynosi 335,94 zł, jeśli mieści się w zakresie od 60 000 do 300 000 zł, składka wynosi 559,89 zł. Natomiast jeżeli roczny dochód przewyższa 300 000 zł, składka wyniesie 1007,81 zł. Aby ustalić wysokość składki, należy użyć trzech przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń za czwarty kwartał 2021 roku. Należy pamiętać również że od 2022 roku składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku: rozlicz PIT-28.

Niższe stawki w 2022 roku

Nowe przepisy obniżyły stawki dla niektórych podatników, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług. Z 17% lub 15% do 14% dla osób świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej, badań i analiz inżynierskich, architektonicznych, a także specjalistycznego projektowania.

Obniżka z 15% do 12% obejmie świadczenie usług związanych z wydawaniem pakietów gier, oprogramowania systemowego i użytkowego pobieranego z Internetu oraz doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego.

Limit ryczałtu w 2022 roku

Z rozliczenia w systemie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać podatnicy, którzy opłacają ryczałt ewidencjonowany od przychodów i w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 €, czyli ci, którzy w 2021 roku uzyskali dochody w wysokości nieprzekraczającej 9 188 200 zł.

Artykuł sponsorowany