Nasze usługi
Pozostałe usługi
 
Pozostałe usługi
 

Badania ilościowe i jakościowe - monitoring płatności oraz należności

badania ilościowe i jakościowe Oferujemy Państwu usługi wspomagające (badania ilościowe, badania jakościowe, monitoring płatności oraz należności) i ułatwiające prowadzenie biznesu. Współpraca pozwoli na lepsze poznanie potrzeb potencjalnych klientów i zapanowanie nad płatnościami od kontrahentów. Zachęcamy do zapoznania się z zaletami naszej propozycji.

BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE / BADANIA MARKETINGOWE

 • Opracowywanie ankiety i jej kodowanie
 • Wygenerowanie bazy danych do ankiety / dobranie odpowiedniej próby
 • Telefoniczne przeprowadzanie ankiety
 • Pełna analiza otrzymanych wyników - badania marketingowe

MONITORING PŁATNOŚCI I NALEŻNOŚCI - TELEFON, E-MAIL, SMS

CEL

 • zapewnienie regularności spłat należności
 • zdyscyplinowanie kontrahentów
 • niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach
 • działanie prewencyjne

ETAPY

monitoring należności PRZED UPŁYWEM TERMINU PŁATNOŚCI

 • CEL - zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności
 • DZIAŁANIE - kontakt kilka dni przed terminem płatności celem poinformowania o wystawieniu faktury i zbliżającym się terminie płatności oraz należnej kwocie.

PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI (DO 90 DNI)

 • CEL - uzyskanie szybkiej spłaty powstałego zadłużenia oraz przeciwdziałanie występowaniu długów w przyszłości
 • DZIAŁANIE – permanentny kontakt z dłużnikiem.

PODSTAWOWE ZASADY MONITOROWANIA PŁATNOŚCI

 • monitoring płatności Prawdopodobieństwo odzyskania należności maleje wraz z jej "wiekiem"
 • Skuteczna windykacja to windykacja prowadzona konsekwentnie i w sposób przemyślany
 • Windykacja powinna znajdować się w centrum zainteresowania, niezależnie od prowadzonych działań sprzedażowych, gdyż tylko w takim przypadku daje ona gwarancję skuteczności
 • Duże znaczenie przy wyborze działań windykacyjnych mają także kryteria segmentacyjne (np. historia płatności, udział firmy w obrotach klienta, rentowność klienta itp.)
 • Nie można dopuścić do sytuacji, gdy koszt prowadzonych działań windykacyjnych przewyższa należność
 • Proces windykacji zakończony odzyskaniem pieniędzy, a zarazem utratą klienta - to potencjalna strata dla wierzyciela

Fulfilment

 • Personalizacja przesyłek
 • Insertowanie
 • Foliowanie, konfekcjonowanie
 • Obsługa zwrotów
 • Archiwizowanie korespondencji
 • Analiza finansowa planowanego projektu direct mail
 • Druk
 • Nadzór nad firmą kurierską

Bazy danych

badania marketingowe Jednym z kluczowych elementów wpływających na powodzenie kampanii sprzedażowych wychodzących jest dobór i zdobycie odpowiedniej bazy danych.

Źródła baz danych możemy podzielić na:

 • Bazy wewnętrzne (obecni lub byli klienci firmy),
 • Bazy zewnętrzne tzw „zimne” dostarczane zazwyczaj przez brokerów, którzy dobierają je na podstawie przedstawionych wytycznych,
 • Bazy zewnętrzne zbierane specjalnie na potrzeby danej kampanii tzw. leadów, które są gromadzone za głównie za pośrednictwem internetu.

Doradcy Idea Call Center po przeprowadzeniu wstępnej analizy planowanego projektu asystują oraz pośredniczą w doborze bazy, znalezieniu jej źródła oraz negocjacjach ceny jej zakupu.

Pozostałe usługi
 

Badania ilościowe i jakościowe - monitoring płatności oraz należności

badania ilościowe i jakościowe Oferujemy Państwu usługi wspomagające (badania ilościowe, badania jakościowe, monitoring płatności oraz należności) i ułatwiające prowadzenie biznesu. Współpraca pozwoli na lepsze poznanie potrzeb potencjalnych klientów i zapanowanie nad płatnościami od kontrahentów. Zachęcamy do zapoznania się z zaletami naszej propozycji.

BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE / BADANIA MARKETINGOWE

 • Opracowywanie ankiety i jej kodowanie
 • Wygenerowanie bazy danych do ankiety / dobranie odpowiedniej próby
 • Telefoniczne przeprowadzanie ankiety
 • Pełna analiza otrzymanych wyników - badania marketingowe

MONITORING PŁATNOŚCI I NALEŻNOŚCI - TELEFON, E-MAIL, SMS

CEL

 • zapewnienie regularności spłat należności
 • zdyscyplinowanie kontrahentów
 • niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach
 • działanie prewencyjne

ETAPY

monitoring należności PRZED UPŁYWEM TERMINU PŁATNOŚCI

 • CEL - zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności
 • DZIAŁANIE - kontakt kilka dni przed terminem płatności celem poinformowania o wystawieniu faktury i zbliżającym się terminie płatności oraz należnej kwocie.

PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI (DO 90 DNI)

 • CEL - uzyskanie szybkiej spłaty powstałego zadłużenia oraz przeciwdziałanie występowaniu długów w przyszłości
 • DZIAŁANIE – permanentny kontakt z dłużnikiem.

PODSTAWOWE ZASADY MONITOROWANIA PŁATNOŚCI

 • monitoring płatności Prawdopodobieństwo odzyskania należności maleje wraz z jej "wiekiem"
 • Skuteczna windykacja to windykacja prowadzona konsekwentnie i w sposób przemyślany
 • Windykacja powinna znajdować się w centrum zainteresowania, niezależnie od prowadzonych działań sprzedażowych, gdyż tylko w takim przypadku daje ona gwarancję skuteczności
 • Duże znaczenie przy wyborze działań windykacyjnych mają także kryteria segmentacyjne (np. historia płatności, udział firmy w obrotach klienta, rentowność klienta itp.)
 • Nie można dopuścić do sytuacji, gdy koszt prowadzonych działań windykacyjnych przewyższa należność
 • Proces windykacji zakończony odzyskaniem pieniędzy, a zarazem utratą klienta - to potencjalna strata dla wierzyciela

Fulfilment

 • Personalizacja przesyłek
 • Insertowanie
 • Foliowanie, konfekcjonowanie
 • Obsługa zwrotów
 • Archiwizowanie korespondencji
 • Analiza finansowa planowanego projektu direct mail
 • Druk
 • Nadzór nad firmą kurierską

Bazy danych

badania marketingowe Jednym z kluczowych elementów wpływających na powodzenie kampanii sprzedażowych wychodzących jest dobór i zdobycie odpowiedniej bazy danych.

Źródła baz danych możemy podzielić na:

 • Bazy wewnętrzne (obecni lub byli klienci firmy),
 • Bazy zewnętrzne tzw „zimne” dostarczane zazwyczaj przez brokerów, którzy dobierają je na podstawie przedstawionych wytycznych,
 • Bazy zewnętrzne zbierane specjalnie na potrzeby danej kampanii tzw. leadów, które są gromadzone za głównie za pośrednictwem internetu.

Doradcy Idea Call Center po przeprowadzeniu wstępnej analizy planowanego projektu asystują oraz pośredniczą w doborze bazy, znalezieniu jej źródła oraz negocjacjach ceny jej zakupu.

Ludzie

Bazujemy na kadrze managerskiej, której wieloletnim doświadczeniem w branży call center dzielimy się z naszymi klientami.

 

Lokalizacja

Jesteśmy kameralnym call center dysponującym setką stanowisk operacyjnych mieszczących się w Radomiu.

 

Technologia

Niewątpliwie niezawodność świadczenia usług na najwyższym poziomie to odpowiednia technologia.